Kom jij stage lopen of onderzoek voeren bij Iedereen Leest?

Zoek je tijdens je opleiding nog een stageplek of een onderwerp voor je onderzoek? Iedereen Leest biedt elk jaar studenten uit de meest uiteenlopende richtingen de kans op praktijkervaringen of onderzoekswerk. Ontdek welke stages er mogelijk zijn en waarover je zoal onderzoek kan verrichten.

© Simon Bequoye en Iedereen Leest
LEES OOK: alle praktische informatie voor studenten die stage willen lopen bij Iedereen Leest

Iedereen Leest is de referentieorganisatie voor lezen en leesbevordering in Vlaanderen en Brussel. Samen met partners uit cultuur, onderwijs en welzijn bouwen we aan een inspirerend en toegankelijk leesklimaat, om voor alle kinderen, jongeren en volwassenen kansen te creëren tot levenslang leesplezier. We coördineren programma’s en campagnes voor o.a. bibliotheken, scholen en kinderopvangcentra. Daarnaast zetten we piloottrajecten en samen met academische partners onderzoeksprojecten op. Via onze website iedereenleest.be delen we kennis en informatie over lezen en leesbevordering, maar ook inspirerende leeslijsten en getuigenissen van lezers. Wij zijn ten slotte ook een aanspreekpunt voor de sector en willen lokaal en bovenlokaal beleid inspireren tot meer aandacht voor leesbevordering.

Stage lopen

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Een stage bij Iedereen Leest kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de richtlijnen van je onderwijsinstelling. Zo kunnen stagiairs medeverantwoordelijk zijn voor inhoudelijke ondersteuning en voorbereiding bij De Leesjury, Voorleesweek of Jeugdboekenmaand. Ook veldwerk tijdens piloottrajecten of contentcreatie voor de websites iedereenleest.be (informatieve artikels of reportages) of Boekenzoeker (redactiewerk) kunnen tot het takenpakket behoren. Dat takenpakket wordt altijd in overleg met jou samengesteld op basis van de vereiste competenties en eigen interesses. Ook taalstages zijn mogelijk – deze richten zich tot NT2-cursisten om Nederlands buiten de klas te oefenen. We mochten de voorbije jaren stagiairs begeleiden van uiteenlopende studierichtingen, van zowel bachelor- als masteropleidingen.

“Dankzij mijn stageperiode heb ik een concreter beeld van wat ik met mijn studie kan doen.”

Klinkt dit nog iets te algemeen? Enkele stagiaires geven alvast een inkijk in hun stage-ervaring bij Iedereen Leest. “Dankzij mijn stageperiode heb ik een concreter beeld van wat ik met mijn studie kan doen,” klinkt het bij Camille Callant (Taal- en Letterkunde, UAntwerpen), die voornamelijk aan de slag ging in de vakbibliotheek en het redactieteam van Boekenzoeker versterkte. Rosemarie Knobloch (Taal- en Letterkunde, UAntwerpen)  ondersteunde het Wikipedia-project tijdens de 50ste editie van Jeugdboekenmaand. “Dat ik nu een bijdrage mag leveren om auteurs en illustratoren uit mijn kindertijd meer zichtbaar te maken, voelt heel bijzonder.” Ook collega-stagiaire Sena Nyamador (Culturele Studies, KU Leuven) ging als Wikipedia-schrijfster te werk in de vakbibliotheek van Iedereen Leest. Daarnaast kunnen journalisten in spe hun pen scherpen tijdens een stage. Zo schreef Sofie Deweerdt (Journalistiek, KU Leuven) enkele praktijkvoorbeelden van bibliotheken uit. Veel stagiairs blijven ook na hun stage verbonden met ons: Kimi Nguyen (Educatieve opleiding secundair onderwijs, HoGent) leest tegenwoordig mee als selectielezer bij de Leesjury, en Camille Callant (zie eerder) is redactielid van Jeugdboekenmaand. Bovendien werkt ze als vrijwilliger in onze vakbibliotheek.

Geprikkeld om ook stage te lopen bij Iedereen Leest? Stel je dan kandidaat en bezorg ons een korte motivatie met je CV via onderstaande link!

Onderzoek voeren

We begeleiden daarnaast studenten in hun bachelor- of masterthesis door relevante bronnen aan te bieden met een uitgebreide collectie vakliteratuur over kinder- en jeugdliteratuur en leesbevordering, door onderzoek richting te geven of door input te geven via interviews bij lopende onderzoeken. Je kan dus ook een afgebakende onderzoeksstage lopen bij Iedereen Leest, al dan niet gekoppeld aan je bachelor- of masterproef.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Mogelijke onderzoeksthema’s binnen leesbevordering zijn o.a. leescultuur, leesgedrag, leesmotivatie, lezersprofielen, voorlezen, leesonderwijs, (school)bibliotheek, good practices binnen leesbevordering … Zo onderzocht Sarah-Jane Arschoot (Pedagogiek en Onderwijskunde, UGent) de noden van leerkrachten omtrent het monitoren van leesmotivatie en werkte ze een educatieve handleiding uit. Marte Caeldries (Communicatiemanagement, UGent) ondersteunde tijdens haar vrijwillige stage een stakeholdersbevraging die Iedereen Leest uitvoerde in functie van haar nieuwe meerjarenplan. Eva Brodelet (Cultuurmanagement, UAntwerpen) voerde onderzoek uit naar de motivatie van 12- tot 16-jarigen die meelezen met de Leesjury, haar bevindingen lagen aan de basis van het piloottraject voor een nieuwe leeftijdsgroep 16+ binnen De Leesjury. In een iets verder verleden bracht Stina Derynck (Pedagogiek en Onderwijskunde, UGent) het voorleesklimaat in de kinderopvang in kaart. Of misschien schrijf je liever over onderzoek? Dat kan ook! Stagiaire Sofie Deweerdt (Journalistiek, KU Leuven) berichtte over het PISA-rapport over digitaal lezen. Een onderzoeksstage kan ten slotte ook deels bestaan uit een praktijkluik, zodat je als student ook proeft van de organisatorische werking van Iedereen Leest.

 

Wie nog meer voorbeelden zoekt, kan ontdekken welke thesissen de Scriptieprijs Leesbevordering in de wacht sleepten. De genomineerden van de voorbije editie werden zelfs afzonderlijk geïnterviewd. Via de Wetenschapswinkel schuiven we ook mogelijke onderwerpen naar voor.

Zin om onderzoek te voeren naar lezen en leesbevordering? Neem dan contact op via onderstaande link!


Deel dit artikel:

Contact
Coördinator vorming en opleiding | Stages
Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest