Stage

Zoek je tijdens je opleiding nog een stageplek of een onderwerp voor je onderzoek? Iedereen Leest biedt elk jaar studenten uit de meest uiteenlopende richtingen de kans op praktijkervaringen of onderzoekswerk. Ontdek welke stages er mogelijk zijn voor zowel bachelor- als masteropleidingen.


Over Iedereen Leest

Iedereen Leest is de referentieorganisatie voor lezen en leesbevordering in Vlaanderen en Brussel. Samen met partners uit cultuur, onderwijs en welzijn bouwen we aan een inspirerend en toegankelijk leesklimaat, om voor alle kinderen, jongeren en volwassenen kansen te creëren tot levenslang leesplezier. We coördineren programma’s en campagnes voor o.a. bibliotheken, scholen en kinderopvangcentra. Daarnaast zetten we piloottrajecten en samen met academische partners onderzoeksprojecten op. Via onze website iedereenleest.be delen we kennis en informatie over lezen en leesbevordering, maar ook inspirerende leeslijsten en getuigenissen van lezers. Wij zijn ten slotte ook een aanspreekpunt voor de sector en willen lokaal en bovenlokaal beleid inspireren tot meer aandacht voor leesbevordering.

Praktijkstages

Een praktijkstage bij Iedereen Leest kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de richtlijnen van je onderwijsinstelling (die je zelf als student opvolgt). We zetten enkele mogelijkheden op een rij:

© Michiel Devijver en Iedereen Leest
  • Focus op productie en projectwerk: je bent medeverantwoordelijk voor inhoudelijke ondersteuning en voorbereiding bij programma’s en campagnes van Iedereen Leest, zoals De Leesjury, Jeugdboekenmaand, Voorleesweek of Boekstart.
  • Focus op communicatie: je werkt mee aan de algemene organisatiecommunicatie, schrijft informatieve artikels voor iedereenleest.be, gaat op pad om reportages te maken … Je bent vertrouwd met verschillende media en hebt een vlotte pen.
  • Focus op educatie en vorming: je werkt ondersteunende middelen uit (handleiding, tips …) voor professionals zoals leerkrachten of bibliotheekmedewerkers.
  • Focus op administratieve ondersteuning: je draait mee in de algemene organisatorische werking en staat in voor logistieke verzendingen. Voor academiejaar 2023-2024 bieden we deze stagemogelijkheid niet aan.
  • Focus op jeugdliteratuur: je draait mee in de werking van de vakbibliotheek en voert redactiewerk uit voor Boekenzoeker.

Vraag je praktijkstage aan per mail (en vermeld welk type stage je voorkeur draagt), graag met een korte motivatie.

Onderzoeksstages

Je kan ook een onderzoeksstage lopen bij Iedereen Leest, gekoppeld aan je bachelor- of masterproef of aan een specifieke taak die je vanuit je onderwijsinstelling mag uitwerken. Dit type stage kan ook een praktijkluik omvatten.

© Simon Bequoye en Iedereen Leest

Voor academiejaar 2023-2024 schuift Iedereen Leest enkele onderzoeksvoorstellen naar voren:

  • Een screening op leesbevordering bij beleidsplannen van openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel: welke bibliotheken beschikken over beleidsplannen en welke rol staat er toegeschreven aan leesbevordering? Welke leesbevorderende accenten worden er gelegd en hoe worden deze opgevolgd en geëvalueerd?
  • Anno 2023 bestaan er verschillende apps rond lezen met een eigen waaier aan functionaliteiten. Momenteel is het minder bekend om welke (voornaamste) redenen volwassenen dergelijke apps gebruiken, en of deze een invloed hebben op het leesgedrag van deze lezers: vinden ze er makkelijker leesvoer door? Worden ze al eens sneller toegeleid naar nieuwe auteurs of genres? Hebben de apps een impact op het leesproces zelf? Dit voorstel wordt momenteel onderzocht door een student van KU Leuven (Digitale & Meertalige Communicatie).
  • Online platformen die socialiserend werken zijn niet nieuw, en zeker ook niet voor lezers. Heel wat lezers gebruiken digitale / sociale media om te connecteren met andere lezers. Het meer recente fenomeen rond BookTok doet de vraag rijzen of connectie hier ook (mede) een motivatie is voor de gebruikers, die al iets vaker tot een jonge doelgroep behoren. Via BookTok worden voornamelijk Young adult aangeprezen door jonge lezers maar ook door organisaties zoals bibliotheken. Vervult het fenomeen op dit moment vooral de functionaliteit van boekpromotie, of kan ze ook leesplezier aanwakkeren? Stimuleert het ook de sociale connectie tussen lezers? Is er enige invloed op het leesgedrag van jongeren? Dit voorstel wordt momenteel onderzocht door een student van KU Leuven (Digitale & Meertalige Communicatie).

Alle onderzoeksvoorstellen kunnen aangepast worden in samenspraak met studenten en promotoren. Wil je een eigen onderzoeksvoorstel uitwerken? Dat kan ook! Mogelijke onderzoeksthema’s binnen leesbevordering zijn o.a. leescultuur, leesgedrag, leesmotivatie, lezersprofielen, voorlezen, leesonderwijs, (school)bibliotheek, good practices binnen leesbevordering … Lezen kan onderzocht worden vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, historisch, pedagogisch, cultureel, maatschappelijk … Of laat je inspireren door thesissen die in aanmerking kwamen voor de Scriptieprijs Leesbevordering.