Historiek


© Iedereen Leest

Iedereen Leest vzw werd eind 2001 opgericht, toen nog onder de naam 'Stichting Lezen Vlaanderen'. De organisatie kreeg enkele specifieke opdrachten en werd aangesteld als coördinator van een aantal bestaande leesbevorderingsprojecten en
-campagnes zoals Jeugdboekenweek, Kinder- en Jeugdjury en Voorleesweek. Later breidde dit pakket uit met nieuwe initiatieven, waaronder Gedichtendag (2004) en Boekbaby’s (2005), een leesbevorderingsprogramma voor de allerkleinsten, geïnspireerd op het Engelse Bookstart.

In 2006 werd ook het Focuspunt Jeugdliteratuur bij Stichting Lezen ondergebracht. Als documentatie- en informatiecentrum faciliteerde het Focuspunt kennis over jeugdliteratuur naar professionals. Later ging het Focuspunt op in Iedereen Leest en voortaan ontsluit de organisatie informatie en documentatie over jeugdliteratuur en leesbevordering via haar vakbibliotheek.

Tussen 2008 en 2013 functioneerde Stichting Lezen onder het Participatiedecreet en werd gesubsidieerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Vanaf 2013 beheerde Stichting Lezen niet langer de subsidies voor auteurslezingen. Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL, sinds 2019 Literatuur Vlaanderen) nam die opdracht over. In 2014 werd leesbevordering toegevoegd aan de opdracht van het VFL voor de realisatie van een geïntegreerd letterenbeleid. Dit betekent dat de lezer naast de auteur een prominente plaats krijgt in het beleid van het VFL. Voor optimale samenwerking en afstemming werd een beheersovereenkomst tussen Stichting Lezen en het VFL afgesloten met o.a. gezamenlijke doelstellingen.

In 2015 veranderde Stichting Lezen haar naam in 'Iedereen Leest'. Met die nieuwe naam wil de organisatie haar missie meer kracht bijzetten. Iedereen Leest herschreef haar missie en visie in het beleidsplan voor de periode 2016-2021. Literatuur Vlaanderen keurde dat plan en bijhorende doelstellingen goed. Iedereen Leest dient jaarlijks een actieplan, begroting en jaarverslag in om transparant over haar werking te rapporteren. In 2022 maakte Iedereen Leest een nieuw meerjarenplan op voor de periode 2022-2026.