Meerjarenplan 2022-2026 van Iedereen Leest online raadpleegbaar

Geïnteresseerden kunnen vanaf heden het meerjarenplan van Iedereen Leest voor de beleidsperiode 2022-2026 raadplegen. Dit meerjarenplan kwam tot stand na een grondige externe en interne analyse. Ook partners en bibliotheken gaven mee input.

© Simon Bequoye en Iedereen Leest

Sinds 2014 voert Iedereen Leest vzw haar leesbevorderingsbeleid uit in nauwe samenwerking met Literatuur Vlaanderen. Als referentieorganisatie en kenniscentrum rond leesbevordering is Iedereen Leest een geëngageerde, deskundige partner voor de uitvoering van de beleidslijn leesbevordering die Literatuur Vlaanderen formuleerde in haar meerjarenplan 2021-2025.

© Iedereen Leest

De voorbije beleidsperiode 2016-2021 koos Iedereen Leest ervoor om de gekende vlaggenschepen Boekstart, Jeugdboekenmaand, Voorleesweek, de Leesjury en Boekenzoeker te vernieuwen, te versterken en beter op elkaar en op de noden van de gebruikers af te stemmen. Daarnaast investeerde Iedereen Leest in een duurzame kennisopbouw en kennisdeling met onder meer een nieuwe informatieve website en een breed vormingsaanbod voor professionals en vrijwilligers.

Het meerjarenplan 2022-2026 bouwt verder op die basis, maar wil ook verder reiken. Vijf speerpunten weerspiegelen de ambities die Iedereen Leest de komende jaren via haar werking wil realiseren. Dit plan kwam tot stand na kritische zelfreflectie, evaluerende gesprekken met partners en stakeholders zoals bibliotheken.


Deel dit artikel:

Contact
Directeur
Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest