Opleiding en vorming

Veel organisaties en freelancers ontwikkelen vormingstrajecten of workshops rond leesbevordering. Ontdek hieronder de vormingen die Iedereen Leest aanbiedt en een overzicht met organisaties en leesbevorderaars met een eigen vormingsaanbod voor intermediairs.


Onderstaand overzicht focust op vormingen en opleidingen rond lezen en leesplezier (voorlezen, samenlezen ...) voor intermediairs (ouders, leerkrachten, leesbegeleiders, bibliotheekmedewerkers, onthaalouders ...). Het is niet bedoeld als exhaustieve lijst. Workshops rond lezen en boeken voor kinderen kan je ontdekken in de UiTagenda

Vormingsaanbod van Iedereen Leest

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Boekstart-vorming
In het kader van Boekstart biedt Iedereen Leest een vorming 'Interactief voorlezen aan baby's en peuters' aan. Ontdek alle info over de Boekstart-vorming. Bekijk de Boekstart-webinar met boekentips voor baby's en peuters.
 

Netwerk Lezen op School
Iedereen Leest en CANON Cultuurcel brengen leerkrachten basisonderwijs samen in het Netwerk Lezen op School. Tijdens inspiratie- en ontmoetingsdagen worden sprekers en (jeugd)auteurs uitgenodigd en is er ruimte om ervaringen en praktijken uit te wisselen.
 

Studie- en inspiratiedagen
Voor een overzicht van onze actuele studie- en inspiratiedagen of webinars in het kader van programma's en campagnes: hou het nieuws of de tag vorming in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Organisaties en freelancers

 • LINC vzw organiseert vormingen over voorlezen aan kinderen en aan ouderen.
 • Narrata vzw biedt ook de Boekstart-vorming en andere opleidingen aan.
 • Rode Draad geeft workshops over Kamishibai en het boekenaanbod.
 • Lettererf verzorgt vormingen voor bibliotheekmedewerkers en scholen.
 • De Leesbeesten brengen workshops voor leerkrachten en ouders.
 • De Luisterlezer geeft een vorming voor intermediairs over vertellen en voorlezen aan kinderen.
 • Tamboek organiseert vormingen over voorlezen en vertellen.
 • Wonderling biedt een workshop rond voorlezen en Kamishibai aan.
 • Voor lezen & geluk biedt vormingen aan over voorlezen aan kinderen en ouderen en over het boekenaanbod.
 • Daniëlle Daniëls geeft Danielle.Daniels [at] telenet.be (vormingen) rond voorlezen, boekenaanbod en leesmoeilijkheden.
 • Katelijne Billet brengt een vorming rond vertellen en voorlezen.
 • Jesse Van de Kerckhove geeft workshops dramatische expressie en werkvormen op basis van kinder-en jeugdboeken.
 • Luisterpuntbibliotheek geeft vorming over leesbeperkingen, leeshulpmiddelen, braille- en Daisy-luisterboeken, de anderslezen-app …
   

Onderwijsinstellingen en uitgeverijen

Volgende onderwijsinstellingen en uitgeverijen bieden nascholingen aan rond lezen en leesplezier:

 • Het Centrum voor Nascholing Onderwijs (CNO) van UAntwerpen geeft nascholingen over leesplezier en leesvaardigheid voor leerkrachten.
 • Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO), verbonden aan KU Leuven, verzorgt opleidingen rond taal- en leesvaardigheid voor intermediairs.
 • Onderzoeksgroep Taal, leren, innoveren van UGent organiseert studiedagen rond leesmotivatie.
 • Eekhout Academy van KU Leuven (afdeling Kortrijk) brengt opleidingen over leesvaardigheid en leesplezier in het onderwijs.
 • Odisee organiseert een postgraduaatopleiding voor leescoaches.
 • Hogeschool PXL plant een postgraduaat rond leesbeleid.
 • Thomas More organiseert navormingen rond lezen voor studenten en volwassenen.
 • De Faculteit Letteren van KU Leuven organiseert jaarlijks een ‘Dag van het literatuuronderwijs' voor leerkrachten secundair onderwijs.
 • PCVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk stelt vormingen samen binnen haar Bibliotheekschool.
 • Tenz biedt vormingen aan voor onderwijs over leesmoeilijkheden, leesmotivatie en leesvaardigheid.
 • Uitgeverij De Eenhoorn geeft workshops rond voorlezen en leesplezier voor het onderwijs.
 • Willewete vzw, het educatief centrum van uitgeverij Clavis, brengt navormingen rond leesvaardigheid en organiseert het vormingstraject Kwartiermakers.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Kinderopvang

Volgende organisaties bieden opleidingen of vormingen rond lezen en leesplezier voor medewerkers uit de kinderopvang:

 • Het Vormingscentrum  voor Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) organiseert vormingen voor ouders en opvoedingsprofessionals rond lezen en voorlezen.
 • De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) brengt opleidingen rond voorlezen in de kinderopvang.

Samenlezen

Volgende organisaties of zelfstandig leesbevorderaars bieden vormingen rond samenlezen:

 • Het Lezerscollectief cvba wil een netwerk van leesgroepen in Vlaanderen uitbouwen en voorziet ook opleidingen.
 • Ilona Plichart verzorgt trainingen, intervisies, workshops en kan ook als leesbegeleider worden geëngageerd.

En verder

Ben je zelf betrokken bij of ken je nog opleidingen en vormingen rond lezen en leesbevordering voor intermediairs? Laat het ons weten!