De Leesjury breidt uit met een leesgroep voor jongeren van 16 tot 18 jaar

Naast een nieuwe naam krijgt de Leesjury er ook een nieuwe groep 7 bij, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar. Iedereen Leest startte vorig jaar een piloottraject, vanaf leesjaar 2021-2022 kunnen bibliotheken en scholen hun Leesjury-werking uitbreiden.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen gaat sinds enkele dagen verder onder de naam ‘de Leesjury’. De achterliggende doelstellingen van de grootste lezersjury voor kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel – in 2021 lazen meer dan 11.000 juryleden mee – blijven dezelfde. Bovendien deint de Leesjury ook qua leeftijdsgroepen uit: naast de groepen 1 tot 6, die de leeftijden van 4 tot 16 jaar overspannen, kunnen jongeren tussen 16 en 18 jaar nu ook meelezen in een nieuwe groep 7.

Piloot

Tijdens het leesjaar 2020-2021 experimenteerde Iedereen Leest samen met 25 bibliotheken en 4 scholen met een nieuwe groep 7. De aanleiding was evident: veel juryleden uit groep 6, tot dan de oudste leeftijdsgroep, waren nog niet uitgelezen en wilden verder blijven lezen en stemmen op boeken die ze graag lezen. Sommigen engageerden zich door een leesgroepje met jonge kinderen te begeleiden, en enkele bibliotheken hadden al een vervolggroepje lopen voor jongvolwassenen.

© Simon Bequoye | Iedereen Leest

Iedereen Leest stelde voor deze pilootfase een diverse lijst op met vijf titels. Omdat deze leeftijdscategorie soms tussen jeugd- en volwassenliteratuur valt, stonden niet enkel romans op deze lijst, maar ook graphic novel en fantasy die nog eerder onder de categorie young adult vallen. De betrokken bibliotheken en scholen kregen inspirerende werkmodellen bij de geselecteerde boeken aangereikt. Halverwege het traject voorzag Iedereen Leest een vragenuurtje voor de bibs en scholen: hoe verliep de werking van hun groep 7? Wat werkte er goed en wat minder goed? De aanwezige bibs en scholen deelden hun eerste ervaringen, en onderstreepten de meerwaarde van maatschappelijk relevante thema’s die in de geselecteerde boeken aan bod komen.

Sociaal

Door de coronamaatregelen was het niet evident om zowel jongeren als begeleiders te blijven motiveren om deel te nemen aan digitale bijeenkomsten om te praten over de boeken. Toch kwamen bibs en scholen creatief uit de hoek: WhatsApp-groepjes werden opgericht en tools werden ingezet om de digitale bijeenkomsten interactief te maken. Het sociale aspect is zeker bij deze leeftijdsgroep van groot belang, en kan in een post-coronatijdperk een grote meerwaarde zijn om een groep 7 op te starten. Door te praten over boeken en maatschappelijke thema’s leren jongeren hun leesvoorkeuren nog beter kennen, zetten ze hun (eerste) stappen richting volwassenliteratuur en groeien ze als lezer, net zoals bij de andere leeftijdsgroepen van de Leesjury.

Winnaar

Dit eerste pilootjaar sloot groep 7 wel feestelijk af door een winnaar te bekronen: Het moois dat we delen van Ish Ait Hamou. 38 jongeren brachten hun stem uit. De deelnemende leesgroepen kregen filmpjes van enkele auteurs opgestuurd, waarin ze meer vertelden over hun boek en de vragen beantwoordden die de jongeren hadden ingestuurd. De juryleden vonden het zelf ook een fijne ervaring en zijn blij dat hun leesavontuur niet stopt na groep 6 van de Leesjury.

En nu?

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Vanaf leesjaar 2021-2022 kan elke bib, school of boekhandel een groep 7 opstarten. Omdat de werking rond groep 7 in het laatste jaar van de pilootfase zit, verlopen de voorbereidingen nog niet op de gebruikelijke wijze zoals bij andere groepen in de Leesjury-werking. Dit betekent concreet dat pas vanaf het leesjaar 2022-2023 een selectieteam zich zal buigen over de samenstelling van de leeslijst. Voor dit laatste testjaar worden de zes titels door Iedereen Leest samengesteld en wordt hiervoor advies ingewonnen bij de deelnemers aan de pilootfase uit het leesjaar 2020-2021. Verder voorziet Iedereen Leest inspiratie via werkmodellen en ondersteuning via spreekuren. Eind mei worden de titels bekendgemaakt.

Praktische info om een groep 7 op te starten vind je op de website van de Leesjury. Heb je nog vragen over groep 7, contacteer Linde Dessoy.

Volgende titels lazen de jongeren uit groep 7 tijdens leesjaar 2020-2021:
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins
De Zwendelprins – Rima Orie
Echte Amerikaanse Jongens – Jason Reynolds en Brendan Kiely
Het moois dat we delen – Ish Ait Hamou
Taxi! Verhalen vanaf de achterbank – Aimée de Jongh

Deel dit artikel:

Contact
Boekenzoeker | Kennismedewerker jeugdliteratuur
Mis niets van Iedereen Leest