Schoolbreed inzetten op leesplezier: pilot gestart met zeven scholen

Dit schooljaar stapten enkele scholen in een piloottraject dat Iedereen Leest coördineert. Opzet is verkennen hoe er schoolbreed werk gemaakt kan worden van een lees- of taalbeleid dat het leesplezier en de leesmotivatie van de leerlingen stimuleert. Tijdens het traject, dat loopt tot in juni, krijgen ze inhoudelijke ondersteuning van initiatiefnemer Iedereen Leest, die deze pilot als praktijkvoorbeeld zal documenteren en delen met andere scholen.

© Simon Bequoye | Iedereen Leest

In december 2017 stelde het PIRLS-onderzoek vast dat Vlaamse leerlingen slecht scoren op leesprestaties. Bovendien blijken Vlaamse kinderen en jongeren niet gemotiveerd om te lezen: slechts een derde leest voor zijn plezier. Wie niet graag leest, zal niet meer en dus niet beter lezen. Daarom is het belangrijk om de leesmotivatie bij leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren. Veel leerkrachten proberen dagelijks het leesvuur aan te wakkeren bij hun leerlingen, maar er is meer nodig. Kinderen liever doen lezen mag niet afhangen van die ene bevlogen leerkracht. Schoolbreed inzetten op leesplezier is een meer duurzame keuze.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Hoe kunnen scholen nu werk maken van leesplezier? Die vraag stond centraal op een studiedag in mei 2018 van de vakgroep Taal, Leren, Innoveren van UGent en Iedereen Leest. Die studiedag was voor veel deelnemers de trigger om leesplezier op hun school beter te verankeren. Zeven scholen stelden zich kandidaat voor een vervolgtraject. Ze engageren zich om een heel schooljaar met de hele school rond schoolplezier te werken. Elke school krijgt van Iedereen Leest inhoudelijke en praktische ondersteuning op maat.

De deelnemende scholen liggen zowel in groot- als kleinstedelijke gebieden. Naast basisscholen zijn ook scholen met secundair onderwijs ingestapt, en zijn er ook scholen die buitengewoon onderwijs aanbieden. De scholen brengen eerst hun beginsituatie in kaart: wat doen ze al rond lezen en leesplezier, en wat ontbreekt nog? Nadien stellen ze enkele prioriteiten waarop ze dit schooljaar willen inzetten, en vertalen ze die naar doelstellingen en acties. Zo stellen ze o.a. ook hun pedagogische studiedagen in het teken van leesplezier.

Met dit piloottraject wil Iedereen Leest onderzoeken hoe scholen werk kunnen maken van een schoolbrede aanpak rond leesplezier die op lange termijn effect zal hebben op de lees-, taal- en schrijfvaardigheden van de leerlingen. Aan het eind van het traject bekijken de scholen welke veranderingen dit traject al dan niet teweegbracht en hoe de school hier verder wil op inspelen. Iedereen Leest documenteert de zeven trajecten uitvoerig om na afloop deze praktijkvoorbeelden en -ervaringen te delen met andere scholen die van leesplezier een vaste waarde willen maken.


Deel dit artikel:

Contact
Educatief medewerker | Onderwijs
Mis niets van Iedereen Leest