Stage lopen of onderzoek voeren bij Iedereen Leest?

Zoek je tijdens je opleiding nog een stageplek of een onderwerp voor je onderzoek? Iedereen Leest biedt elk jaar studenten de kans op praktijkervaringen of onderzoekswerk. Ontdek welke stages er mogelijk zijn en waarover je zoal onderzoek kan verrichten.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Iedereen Leest vzw is de referentieorganisatie voor lezen en leesbevordering in Vlaanderen en Brussel. Samen met partners uit cultuur, onderwijs en welzijn bouwt de organisatie aan een inspirerend en toegankelijk leesklimaat, met leesplezier als hefboom om voor alle kinderen, jongeren en volwassenen kansen te creëren tot een levenslang lezen. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Iedereen Leest coördineert programma’s en campagnes voor o.a. bibliotheken, scholen en kinderopvangcentra die hen ondersteunen in hun leesbevorderende werking. Daarnaast initieert ze experimentele piloottrajecten en zet ze samen met academische partners onderzoeksprojecten op. Via haar organisatiewebsite iedereenleest.be deelt ze kennis en informatie over lezen en leesbevordering, maar ook inspirerende leeslijsten en getuigenissen van lezers. Iedereen Leest is ten slotte ook een aanspreekpunt voor de sector en wil via haar beleids- en actieplannen lokaal en bovenlokaal beleid inspireren tot meer aandacht voor leesbevordering.

Iedereen Leest wil binnen deze brede opdracht ook onderzoek naar lezen en leesbevordering stimuleren, door o.a. de organisatie van de tweejaarlijkse Scriptieprijs Leesbevordering in samenwerking met Stichting Lezen Nederland. Ook buiten deze prijs om kunnen studenten bij Iedereen Leest terecht om onderzoekswerk te verrichten of praktijkervaringen op te doen.

Stage lopen

Een stage bij Iedereen Leest kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de richtlijnen van de onderwijsinstelling. Zo kunnen stagiairs medeverantwoordelijk zijn voor inhoudelijke ondersteuning en voorbereiding bij de Kinder- en Jeugdjury, Voorleesweek of Jeugdboekenmaand. Ook veldwerk tijdens piloottrajecten of contentcreatie voor de websites iedereenleest.be of Boekenzoeker.org kunnen tot het takenpakket behoren. Dat takenpakket wordt altijd in overleg met de student samengesteld op basis van de vereiste competenties en eigen interesses. Ook taalstages zijn mogelijk – deze richten zich tot NT2-cursisten om Nederlands buiten de klas te oefenen.

Wie graag kandideert voor een stage, kan een korte motivatie en CV bezorgen via onderstaande link.

Onderzoek voeren

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Iedereen Leest begeleidt studenten in hun bachelor- of masterthesis door relevante bronnen aan te bieden via haar vakbibliotheek met een uitgebreide collectie vakliteratuur over kinder- en jeugdliteratuur en leesbevordering, door onderzoek richting te geven of door input te geven via interviews bij lopende onderzoeken. Studenten kunnen ook een afgebakende onderzoeksstage lopen bij Iedereen Leest, al dan niet gekoppeld aan hun bachelor- of masterproef.

Mogelijke onderzoeksthema’s binnen leesbevordering zijn o.a. leescultuur, leesgedrag, leesmotivatie, lezersprofielen, voorlezen, leesonderwijs, (school)bibliotheek, good practices binnen leesbevordering … Wie nog meer voorbeelden zoekt, kan ontdekken welke thesissen de Scriptieprijs Leesbevordering in de wacht sleepten.

Zelf schuift Iedereen Leest voor academiejaar 2019-2020 drie onderwerpen naar voor:

  • Welk effect kende het beleidskader 2016-2020 van Iedereen Leest op het letterenveld? Dringen de boodschappen rond leesplezier en andere beleidsaccenten door in de sectoren waar Iedereen Leest actief is?
  • Effectstudie naar de campagnes Voorleesweek en Jeugdboekenmaand: welke impact hebben deze campagnes en op welke wijze kan Iedereen Leest die impact monitoren?
  • Exploratief onderzoek naar leesgroepen in Vlaanderen: welke leesclubs en –kringen telt Vlaanderen zoal voor kinderen, jongeren en volwassenen? Welke focus hanteren zij (bijv. slow reading, samenlezen …)?

Uitgeschreven onderzoeksvoorstellen zijn ook terug te vinden op de databank van de Wetenschapswinkel. Studenten die meer informatie willen over deze onderwerpen of een eigen onderwerp willen voorstellen, kunnen contact opnemen via onderstaande link.



Deel dit artikel:

Contact
Kennismedewerker onderzoek, impact en beleid