Traject gestart met 36 scholen die bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving

36 basis- en secundaire scholen startten begin deze week een traject rond de uitbouw van een kwalitatieve leesomgeving, gecoördineerd door Iedereen Leest. Anderhalf jaar lang werken zij prioritaire acties uit en krijgen ze inspiratie tijdens regionale bijeenkomsten. Ook de lokale bib en de pedagogische begeleidingsdienst nemen actief deel.

Archiefbeeld © Michiel Devijver | Iedereen Leest

In september lanceerde Iedereen Leest een open oproep voor scholen om zich kandidaat te stellen voor het traject ‘Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op school’. Meer dan 130 scholen tekenden hierop in, een jury selecteerde op basis van verschillende criteria 36 scholen – 24 met basis- en 12 met secundair onderwijs – uit heel Vlaanderen en Brussel. Zij kwamen begin deze week digitaal bijeen met meer dan 150 deelnemers voor het officiële startschot.

Autonome leesmotivatie

De deelnemende scholen kregen eerst de doelstellingen van dit traject toegelicht. Anderhalf jaar zullen zij met een trajectbegeleider bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving. Een grote focus ligt hierbij op het belang van de leesmotivatie bij leerlingen. Hilde Van Keer, verbonden aan de vakgroep Onderwijskunde van UGent, duidde tijdens de sessie hoe leesmotivatie de leesprestaties met elkaar verbonden zijn. Een te eenzijdige focus op technisch lezen kan averechts werken. Leerlingen stimuleren in hun autonome of intrinsieke leesmotivatie, was dan ook de voornaamste boodschap van professor Van Keer aan de scholen.

Archiefbeeld © Michiel Devijver | Iedereen Leest

Nadien verkenden de scholen de leesscan, een instrument om met behulp van 45 reflectievragen de actuele leessituatie van je school in kaart te brengen. De leesscan – uitgewerkt door Odisee Hogeschool i.s.m. onder andere AP Hogeschool, Iedereen Leest en de Nederlandse Taalunie – zit momenteel in een testfase, vanaf september 2021 kunnen alle scholen deze gebruiken. De 36 scholen zullen met een ingevulde leesscan sneller zicht krijgen op de prioritaire acties die tijdens dit traject worden uitgewerkt.

Samen bouwen met partners

Ten slotte verdiepten de aanwezige scholen zich in de zes bouwstenen voor een kwalitatieve leesomgeving:

  • Een gevarieerd en aantrekkelijk boekenaanbod
  • Toegankelijke, zichtbare leesplekken
  • Tijd en aandacht voor leesmotivatie en leesplezier
  • Betrokkenheid van kinderen en ouders
  • Samenwerkingen met partners
  • Uitwerking van een structureel leesbeleid

Deze bouwstenen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en stuk voor stuk belangrijk.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

De samenwerking met partners werd tijdens de digitale bijeenkomst meteen toegepast: verschillende medewerkers van lokale bibliotheken uit de gemeentes van de deelnemende scholen waren aanwezig, net als enkele pedagogische begeleiders. Deze twee belangrijke partners zullen de scholen waar mogelijk ondersteunen.

De schoolteams starten nu dus met het invullen van de leesscan. Op basis daarvan stellen ze samen met hun trajectbegeleider prioritaire acties op. Tijdens verschillende momenten in dit traject zullen zij deelnemen aan inspirerende digitale sessies, maar komen ze – eens de mogelijkheden er opnieuw zijn – ook regionaal samen om ervaringen uit te wisselen.

Het traject ‘Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op school’ is een initiatief van Iedereen Leest met steun van het Departement Onderwijs en Vorming. Partners zijn UGent, KU Leuven, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en CANON Cultuurcel. Voor meer info, contacteer projectleider simon.bequoye [at] iedereenleest.be (Simon Bequoye).Deel dit artikel:

Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest