Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving? Stel jouw school kandidaat!

Basis- en secundaire scholen kunnen zich tot 20 oktober kandidaat stellen voor een begeleidingstraject van Iedereen Leest om (verder) te bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving. Het traject start in januari 2021 en loopt tot juni 2022. 36 scholen zullen dit traject kosteloos kunnen doorlopen.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

- UPDATE: de oproep is afgesloten. - 

Met het initiatief ‘Lezen op School’ subsidieert het Departement Onderwijs en Vorming 22 begeleidingstrajecten over heel Vlaanderen en in de Brusselse rand. Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering, is betrokken bij zes trajecten en diende ook zelf een projectaanvraag in die werd goedgekeurd. Dit artikel is een oproep voor scholen die zich willen engageren in het traject van Iedereen Leest.

Wat houdt het traject precies in?

Binnen het traject ‘Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op school’ zal Iedereen Leest 36 scholen kosteloos begeleiden van januari 2021 tot juni 2022. Het traject focust op verschillende bouwstenen van een kwalitatieve leesomgeving:

 • Een gevarieerd en aantrekkelijk boekenaanbod;
 • Toegankelijke, zichtbare leesplekken;
 • Tijd en aandacht voor leesmotivatie;
 • Betrokkenheid van ouders en leerlingen;
 • Samenwerkingen met partners zoals de openbare bibliotheek;
 • Uitwerking van een structureel leesbeleid.

Elke deelnemende school start met een leesscan om haar verwezenlijkingen en uitdagingen rond leesbevordering in kaart te brengen. Er is ook een boekenpakket voorzien ter waarde van gemiddeld €1.250 voor elke school (ongeveer 75 boeken).

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Nadien gaat de school met een vaste begeleider verder werk maken van de vermelde bouwstenen van een leesomgeving. Die begeleiding kan verschillende vormen aannemen: een pedagogische studiedag, een sessie op een personeelsvergadering … Elke school krijgt drie keer een halve dag begeleiding  op school tijdens het traject. Daarnaast is er elk semester een spreekuur. Ten slotte zijn er ook drie regionale bijeenkomsten waarbij scholen ervaringen kunnen uitwisselen. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen krijgen deze bijeenkomsten een digitaal alternatief. Op deze bijeenkomsten krijgen de scholen lezingen van professoren Hilde Van Keer (UGent) en Kris Van Den Branden (KU Leuven).

Het eerste projectjaar focust ook op een verdiepende kennismaking tussen school en bibliotheek. Tijdens het tweede jaar ligt de focus op een duurzame relatie tussen school en bib. Bibliotheken worden ook uitgenodigd op de regionale bijeenkomsten, net als pedagogische begeleiders die het traject kunnen meevolgen.

De doelstellingen en het trajectverloop kan je raadplegen via het projectvoorstel.

Kan mijn school zich kandidaat stellen?

Elke basis- en secundaire school in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kan zich kandidaat stellen. De instapvoorwaarden staan opgesomd in het aanmeldformulier, we geven hieronder alvast enkele praktische afspraken mee:

 • De aanvraag om deel te nemen aan het project wordt gedragen door het volledige schoolteam. De directie ondertekent de aanvraag.
 • De school stelt een kernteam samen (minstens 2 leerkrachten en 1 directielid) die het project opvolgt op school en aanwezig is op de regionale inspiratiedagen (3 in totaal).
 • De school stelt een vaste contactpersoon/aanspreekpunt voor Iedereen Leest aan tijdens de duurtijd van het traject.
 • De school is bereid om opdrachten in functie van het realiseren van een kwalitatieve leesomgeving uit te voeren en mee na te denken over mogelijkheden en kansen in functie van de schoolspecifieke context.
 • De school onderzoekt de mogelijkheden van een duurzame samenwerking met de lokale bibliotheek, samen met Iedereen Leest.
 • De school stelt onder begeleiding van Iedereen Leest en de bib een boekenpakket samen en zet dit pakket nadien in op school.
 • De school verleent haar medewerking aan het documenteren van het traject.

Hoe stel ik mijn school kandidaat?

Het directieteam vult het aanmeldformulier in met:

 • een engagementsverklaring;
 • enkele gegevens over de school;
 • een motivatie om deel te nemen.
© Michiel Devijver | Iedereen Leest

De oproep loopt tot en met dinsdag 20 oktober. Net voor de herfstvakantie krijgt de school te horen of ze al dan niet kan deelnemen. Het belangrijkste criterium voor selectie is de motivatie van de school. Er wordt een mix nagestreefd tussen scholen die eerder beginnend zijn en scholen die al op weg zijn naar een kwalitatieve leesomgeving. Ook wordt gekeken naar een mix tussen een ontbrekende en een gevorderde samenwerking met de bibliotheek. Daarnaast wordt een evenwicht beoogd op vlak van geografische spreiding (Vlaanderen en Brussel Hoofdstedelijk Gewest), ligging (stedelijke en landelijke context), onderwijsniveau en -vorm (kleuter, lager, secundair, gewoon en buitengewoon), onderwijsaanbieders, SES-indicatie.

- De oproep werd afgesloten op 20 oktober. (red.) - 

Meer informatie

Het traject wordt gecoördineerd door Iedereen Leest. Partners zijn UGent, KU Leuven, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en CANON Cultuurcel. In het projectvoorstel vind je meer info over de doelstellingen en het trajectverloop. Heb je nog vragen, contacteer simon.bequoye [at] iedereenleest.be (Simon Bequoye).Deel dit artikel:

Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest