Iedereen Leest present op Informatie aan Zee

Op 14 en 15 oktober trekken bibliotheekprofessionals naar Oostende voor de zeventiende editie van Informatie aan Zee, het tweejaarlijks congres georganiseerd door VVBAD. Iedereen Leest is naar goede gewoonte aanwezig, en brengt er drie lezingen rond inclusie, welzijn en partnerschappen. Geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Organisator VVBAD blaast dit jaar 100 kaarsjes uit en zorgt dan ook voor een feestelijke editie van Informatie aan Zee, het tweejaarlijks congres voor bibliotheek- en informatieprofessionals. Het thema van deze editie is passend 100 jaar verbinden. Iedereen Leest, een trouwe bezoeker van dit congres, brengt drie lezingen die het thema vanuit verschillende invalshoeken benaderen - telkens met de openbare bibliotheek als verbindende, cruciale schakel in een lokaal leesbevorderingsnetwerk. Want lezers, die maak je samen.

De bibliotheek als welzijnspartner

Openbare bibliotheken nemen in een toenemende mate een actieve rol op in het domein van welzijn en gezondheid. Zo helpen ze mensen door het verstrekken van gezondheidsinformatie, bieden ze activiteiten aan die geletterdheid en, bijgevolg, het algemeen welbevinden kunnen bevorderen via sociale activiteiten zoals leesgroepen en vrijwilligerswerk om mensen actief en betrokken te houden. Daarnaast ondersteunen sommige bibliotheken ook mensen met specifieke zorgnoden, zoals personen met dementie of geestelijke gezondheidsproblemen, met een aanbod op maat. Op deze manier maakt de openbare bibliotheek anno 2021 deel uit van een sociale infrastructuur die - zeker in tijden van een pandemie - onontbeerlijk is in deze maatschappij.

Bart De Nil (Iedereen Leest) licht in deze sessie hoe bibliotheken deze rol kunnen opnemen en welke plannen Iedereen Leest rond lezen en welzijn wil uitrollen. Tijdens deze sessie laten we ook twee sprekers aan het woord die werken voor bibliotheken die vooruitstrevend zijn op het vlak van gezondheid en welzijn:

  • Dionne Hood leidt het welzijnsprogramma van Bradford Libraries dat een belangrijk deel van haar werkingsmiddelen ontvangt uit het budget voor gezondheid en welzijn en structureel samenwerkt met de lokale gezondheidsdiensten.

  • Gina van den Berg, programmamaker nonformele educatie en culturele programmering van Bibliotheek De tweede verdieping en Ebru Özdemir, verpleegkundige in opleiding, vertellen over het programma-aanbod, de werkwijze en de resultaten rond gezondheidsvaardigheden en positieve gezondheid in de bibliotheek van Nieuwegein (NL).

Deze lezing gaat door op donderdag 14 oktober om 12u10 in de Delvauxzaal.

Bib & kinderopvang - een duurzaam partnerschap

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Werken aan leesplezier begint bij de geboorte. Naast bibliotheken spelen kinderdagverblijven een cruciale rol in het allereerste contact met boekjes en voorlezen. Door al vanaf de eerste maanden boekjes te introduceren en voorleesroutines te ontwikkelen, draagt ook de kinderopvang bij tot de ontwikkeling en leesvaardigheid van kinderen in hun verdere levensloop. In 2020 startten Iedereen Leest en VCOK een traject ‘Inspirerende leesomgeving in de kinderopvang’ in 12 Boekstart-gemeenten. Wat het traject uniek maakte, is dat de bibliotheek en de kinderopvang samen dit traject doorliepen en elkaar zo konden ondersteunen en inspireren. Tijdens (digitale) contactmomenten werkten de bib en kinderopvang rond verschillende aspecten die bijdragen tot een inspirerende leesomgeving in de kinderopvang: het belang van (voor)leesplezier, de principes van interactief voorlezen, inzichten in de bouwstenen van een rijke leesomgeving en uiteraard de versterkende samenwerking tussen de lokale bibliotheken en de kinderdagverblijven.

Tijdens deze sessie lichten Sarah Van Tilburg (Iedereen Leest) en Roxanne Goossens (bibliotheek Lier) aan de hand van de ervaringen uit het traject toe hoe je als bib een rol kan opnemen voor de kinderopvang.

Deze lezing gaat door op vrijdag 15 oktober om 16u in zaal Permeke.

Een meertalige bib voor baby’s en peuters

Bibliotheken kunnen als laagdrempelige, inclusieve culturele voorzieningen optreden en inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Eén hiervan is vroege geletterdheid stimuleren bij baby’s en peuters die opgroeien in een meertalige context. Bibmedewerkers krijgen vaak vragen van meertalige gezinnen rond de opvoeding en taalontwikkeling van hun jonge kind.

Om bibliotheken hierin te ondersteunen stapte Iedereen Leest in Pro-M, een onderzoeks- en praktijktraject naar meertaligheid in de vroege kinderjaren. Een begeleidingstraject startte in drie bibliotheken. Dit traject vertrekt van het bestaande aanbod en praktijken van de deelnemende bibs en wil bruikbare methodieken en praktijkvoorbeelden ontwikkelen.

Tijdens deze vijf minuten reflectie belicht Simon Bequoye (Iedereen Leest) de eerste bevindingen en resultaten uit dit traject.

Deze lezing gaat door op vrijdag 15 oktober om 14u in de Delvauxzaal.

Schrijf je in

Het volledige programma van dit tweedaags congres en de inschrijvingslink vind je terug op de website van VVBAD.Deel dit artikel:

Contact
Coördinator vorming | Onderwijs en kinderopvang
Mis niets van Iedereen Leest