Voorlees-aan-huisinitiatieven verbinden zich in een lerend netwerk

In Vlaanderen en Brussel zijn er tal van voorlees-aan-huisinitiatieven met honderden vrijwilligers die bij gezinnen thuis voorlezen. Vaak zijn openbare bibliotheken hierbij betrokken maar ook lerarenopleidingen en andere organisaties trekken mee aan de kar. Iedereen Leest nam in 2017 het initiatief om een lerend netwerk van deze voorlees-aan-huiswerkingen op te starten.

© Simon Bequoye | Iedereen Leest

Het eerste voorlees-aan-huisinitiatief werd 22 jaar geleden opgestart in Brussel: Boekenbende aan Huis. Kort daarna werd dit voorbeeld gevolgd in Mechelen, Antwerpen en Gent. Ook op andere plekken in Vlaanderen werden de afgelopen jaren gelijkaardige initiatieven opgestart, o.a. in Oostende, Menen, Tielt en Leuven. De jongste in de rij is Boekenstoet die in de provincie Vlaams-Brabant wordt uitgerold. De voorbije 20 jaar werd dus veel ervaring en kennis opgebouwd.

Elkaar inspireren

Op basis van een aantal criteria zoals geografische spreiding, grote en kleinere initiatieven, jonge en langlopende werkingen en soorten partnerschappen werd een divers lerend netwerk samengesteld. Boek op bezoek (Gent), Boekbezoek (Oostende), Boekenbende aan Huis (Brussel), Boekenkaravaan (Antwerpen), Narrata (Maasland), Samen groeien met anderstalige nieuwkomers (Gent, Arteveldehogeschool), Sprooksprekers (Leuven), De Verhalenverteller (Tielt, Menen) en Thee met Boekjes (Mechelen) gingen op de uitnodiging van Iedereen Leest in. De onbekendheid met elkaars werking en de behoefte om informatie en ervaringen uit te wisselen over doelstellingen, methodieken en effecten bleek een gedeelde behoefte. Iedereen Leest ging bij elk van hen langs om de individuele werkingen zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Op basis van die informatie kwamen een aantal gelijklopende noden en uitdagingen bloot te liggen.

Hoe functioneert het netwerk?

© Simon Bequoye | Iedereen Leest

Tweemaal per jaar komt het lerend netwerk samen op een gastlocatie in Vlaanderen of Brussel samen. Iedereen Leest organiseert de bijeenkomsten en bereidt op basis van de input van de deelnemers de agenda voor. Tijdens de bijeenkomsten staat het delen van (praktijk) kennis, vragen en ervaringen centraal. Ook worden er inspirerende sprekers en organisaties uitgenodigd of plaatsbezoeken georganiseerd. Zo kwam o.a. de Nederlandse Voorleesexpress haar werking toelichten. Die werd in 2006 in Utrecht opgericht en is vandaag uitgegroeid tot een landelijk netwerk dat actief is in meer dan 100 Nederlandse gemeenten.

Daarnaast staan ook verdiepende workshops, gaande van communicatiethema’s tot workshops impact- en effectmeting op de agenda. Naast deze bijeenkomsten kunnen deelnemers via een gemeenschappelijk platform met elkaar blijven communiceren. Op dit platform worden ook de verslagen van de bijeenkomsten, fotomateriaal en andere documentatie bij gehouden. Elke deelnemer kan informatie toevoegen of gebruiken.

Meerwaarde

Hoewel elke lokale context anders is, ervaren de deelnemers het lerend netwerk als een meerwaarde om gemeenschappelijke thema’s en noden te bespreken. Iedereen kan zijn vragen op tafel leggen en manieren van aanpak worden naast elkaar gelegd en besproken. De deelnemers geven aan dat ze geïnspireerd en getriggerd raken door elkaars bijdragen. En dat is ook het doel van het netwerk: bestaande werkingen verrijken met andere inzichten en opstartende voorlees-aan-huisinitiatieven ondersteunen met de ervaringen van zij die al langer bezig zijn.

“De gedeelde kennis geeft inzicht in aandachtspunten, struikelblokken en succesfactoren. Het netwerk is een klankbord voor deelnemers en bevestigt hen om blijvend voor dit initiatief te pleiten bij het lokale beleid.”

De gedeelde kennis geeft inzicht in aandachtspunten, struikelblokken en succesfactoren, zoals bijvoorbeeld hoe werven en motiveren van vrijwilligers? Welke begeleiding is nodig? Hoe garanderen we zorg en kwaliteit? Hoe kijken we naar impact? Welke doelstellingen zijn haalbaar? Hoe bewaken we onze visie op leesplezier? Het netwerk is een klankbord voor deelnemers en bevestigt hen om te blijven inzetten op de voorlees-aan-huiswerkingen en voor dit initiatief te pleiten bij het lokale beleid.

Interesse om deel te nemen?

Het netwerk staat open voor nieuwe leden. Voorwaarde voor deelname is een actieve participatie en bereidheid om in alle openheid thema’s en bezorgdheden te bespreken, kennis en ervaring met elkaar te delen en correct om te gaan met de gedeelde informatie. Dit lerend netwerk kan op die manier  een bijdrage leveren tot het versterken en het verder deskundig uitbouwen van de voorlees-aan-huiswerkingen in Vlaanderen en Brussel. Zo werkte het lerend netwerk een informatief filmpje uit over haar werking.


Deel dit artikel:

Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest