Voorlees-aan-huiswerking op film gezet

In Vlaanderen en Brussel zijn er tientallen voorlees-aan-huisinitiatieven. Voorlezers gaan er thuis bij gezinnen waar boeken nog geen plek hebben. Op die manier brengen ze leesplezier in de huiskamers. Iedereen Leest stuurde haar reporter op pad om dit mooi in beeld te brengen.

© Liese Lattrez | Iedereen Leest

Bij een voorlees-aan-huisinitiatief is de bibliotheek vaak de coördinator of betrokken partner. De bib begeleidt de voorleesvrijwilligers in hun boekenkeuze en geeft tips over hoe je interactief kan voorlezen. Enkele initiatieven worden getrokken door een sociaal huis, een socio-culturele vzw of een lerarenopleiding, die studenten een praktijkgerichte stage aanbieden. Scholen en hun brugfiguren zorgen dan weer bij elk initiatief dat er voldoende gezinnen interesse tonen in de komst van een voorlezer aan huis.

Maar hoe verloopt zo’n bezoek aan huis precies? Wat betekent dit engagement voor de vrijwillige voorlezers? Welke meerwaarde biedt dit initiatief voor de kinderen en gezinnen? Ga mee met onze reporter op pad!

(Lees verder onder het filmpje.)

 

 

Leesplezier en boeken bij het gezin brengen, dat lijkt de belangrijkste meerwaarde van dit leesbevorderende initiatief. Tegelijk komen de kinderen in contact met het Nederlands, en dat op een speelse manier in een veilige omgeving.

Lerend netwerk

© Simon Bequoye | Iedereen Leest

Voorlezen-aan-huis is een initiatief dat telkens sterk lokaal is ingebed en waar verschillende partners hun steentje aan bijdragen. Iedereen Leest brengt sinds 2017 de coördinatoren van verschillende initiatieven samen in een lerend netwerk. Hoewel elk initiatief een lokale inbedding en eigen identiteit heeft, zijn er gezamenlijke uitdagingen waar de leden van het netwerk graag samen op inspelen. Door het delen van ervaringen en uitwisselen van expertise halen ze inspiratie bij elkaar en versterken ze zo hun eigen werking.

Om geïnteresseerde partners en vrijwilligers nog beter in te lichten over de voorlees-aan-huiswerking, rees tijdens een bijeenkomst van het lerend netwerk het idee om een beeld te schetsen van de verschillende werkingen in een filmpje. Dit beeldmateriaal zal door de leden van het netwerk ingezet worden, maar staat andere gelijkaardige initiatieven ook vrij om te gebruiken. Ben je zelf betrokken bij een voorlees-aan-huisinitiatief? Wil je een dergelijke werking opstarten in jouw bibliotheek of buurt? Neem je graag deel aan het lerend netwerk? Neem contact op met Iedereen Leest voor meer informatie.Deel dit artikel:

Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest