Gezocht: 20 scholen die hun school tot een inspirerende leesomgeving willen maken

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Het voorbije jaar was er veel te doen rond het dalende niveau van het begrijpend lezen van leerlingen. Aanleiding was het PIRLS onderzoek in 2017. Daarin stond dat de leesmotivatie van kinderen tegen het einde van het zesde leerjaar sterk afneemt. Dat is verontrustend nieuws, want goed kunnen lezen verhoogt de kansen op beter functioneren en participeren in de samenleving.

Meer leesplezier, meer lezers! Dat is het motto van Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering in Vlaanderen. Iedereen Leest gelooft sterk in de (hefboom)kracht van leesplezier. Ook onderzoekers die de leesmotivatie en het leesgedrag van kinderen onder de loep nemen, zoals bij het PIRLS-onderzoek, zijn het erover eens: wie graag leest, zal meer en beter lezen.

Schoolteams kunnen de leesmotivatie van leerlingen positief beïnvloeden en zo het leesplezier vergroten en behouden. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is een inspirerende leesomgeving: een omgeving met een divers, recent en aantrekkelijk boekenaanbod, waar tijd wordt gemaakt om (voor) te lezen en te praten over boeken, waar er uitnodigende leesplekken zijn. In een inspirerende leesomgeving weet het schoolteam het leesvuur door te geven aan de leerlingen.

Hoe begin je daar als school aan? Waar vind je als school de tijd? Wat heb je daarvoor nodig? Zal het wel effect hebben? … Basisscholen die deze uitdaging willen aangaan, kunnen intekenen op een starterspakket dat Iedereen Leest in opdracht van en met de steun van de minister van onderwijs uitwerkte. Dit pakket omvat gemiddeld 120 à 150 boeken, samen met begeleiding en inspiratie voor het realiseren van een motiverende leesomgeving op jullie school. In de eerste pilootgroep is er plaats voor 20 basisscholen. Wil jouw school erbij zijn? Stuur ons dan snel je aanvraag op!

Wat houdt het traject in?

Deelnemende scholen bouwen aan een inspirerende leesomgeving in de klas en op school. Tijdens het traject krijgt het schoolteam inzicht in belangrijke randvoorwaarden. De school onderschrijft het belang van leesmotivatie en leesplezier om een betere leesvaardigheid bij leerlingen te bekomen. Boeken krijgen een plaats in de lessen: leerkrachten geraken vertrouwd met educatieve werkvormen om met boeken te werken in de klas, en leerlingen worden aangemoedigd om meer te lezen en te praten over boeken.

Na een kick-off op vrijdag 3 mei in ABC vzw (Brussel) start elke school haar traject. Iedereen Leest biedt advies bij de samenstelling van het boekenpakket per graad (van kleuter tot zesde leerjaar). Iedereen Leest begeleidt deelnemende scholen bij de realisatie van een uitnodigende leesomgeving in elke klas en op school. Deze begeleiding kan verschillende vormen aannemen, gaande van advies op maat voor de school en de leerkrachten, online tips, workshops rond visievorming of het aanreiken van werkvormen, instrumenten ...

Samen met CANON Cultuurcel programmeert Iedereen Leest twee netwerkdagen 'Lezen op school' (juni en oktober 2019). Het traject wordt afgesloten op een gezamenlijk slotmoment in januari 2020.

Welke scholen kunnen deelnemen?

Elke basisschool in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kan zich kandidaat stellen. Alle instapvoorwaarden en selectiecriteria zijn raadpleegbaar in het online reglement.

Hoe stel ik mijn school kandidaat?

Het directieteam vult het deelnameformulier in met:

  • een engagementsverklaring;
  • enkele basisgegevens over de school;
  • een motivatie om deel te nemen.

De oproep liep tot vrijdag 5 april 2019. Ten laatste op 15 april kreeg de school te horen of ze al dan niet kan deelnemen. Het belangrijkste criterium voor selectie was de motivatie van de school om verder te werken aan of te starten met het realiseren van een inspirerende leesomgeving in de klas en op school. Daarnaast werd een evenwicht nagestreefd op vlak van spreiding (Vlaanderen en Brussel Hoofdstedelijk Gewest), ligging (stedelijke en landelijke context), onderwijsniveau (kleuter, lager, gewoon en buitengewoon), onderwijsaanbieders, SES-indicatie.

Meer informatie

Het traject is intussen afgelopen. Volgende artikels informeren verder over de startdag of blikken terug op het traject:

Iedereen Leest maakte ook een filmpje over de zes bouwstenen voor een inspirerende leesomgeving (zie onder).

Zes bouwstenen voor een inspirerende leesomgeving


Deel dit artikel:

Contact
Educatief medewerker | Onderwijs
Mis niets van Iedereen Leest