Getipt: kunst op voorschrift

Met Kunst op voorschrift roept arts-specialist Tessa Kerre op om kunst te integreren in de zorg, voor zowel patiënten als zorgverleners. Gesterkt door persoonlijke getuigenissen en onderzoek, initieert ze verschillende acties waarbij kunst – inclusief verhalen – voor zingeving zorgen tijdens een ziekenhuisopname. Tegelijkertijd erkent ze dat het nog een zoektocht is naar de juiste methodieken die effectiviteit garanderen.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest
Veel boeken, websites en blogs brengen informatie over lezen en leesbevordering. Medewerkers van Iedereen Leest tippen in de reeks ‘Getipt’ interessante vakliteratuur en online referenties. Een reeks vol food for thought.
 

Als hematoloog in het UZ van Gent ziet Tessa Kerre dagelijks hoe patiënten geconfronteerd worden met een vaak levensbedreigende ziekte. Tijdens hun langdurige ziekenhuisopname dreigen zij soms in isolement te geraken, omdat ze bijvoorbeeld door hun zwakkere immuniteit minder contact mogen hebben met hun naasten. Kerre ziet zichzelf en haar collega’s dan ook niet enkel als ‘garagisten van het lichaam’, maar ook als verzorger van de ziel. Naast de medische zorg voor patiënten wil Kerre een breder draagvlak creëren voor de rol die kunst kan spelen in de zorgsector. Met Kunst op voorschrift (Academia Press, 2022) zet ze haar pleidooi en droom op papier. Geen geschikter moment om dit kleinood te tippen dan tijdens de Werelddag Geestelijke Gezondheid.

Boekenkarretjes

De laatste jaren merkte Kerre op dat deze zorgsector veel klinischer werd. Zo reden er vroeger in het UZ karretjes rond volgestouwd met boeken. Vrijwilligers van Zorgbib Rode Kruis brachten er leesvoer in de ziekenhuiskamers. Tot 2017, toen er werd besloten dat papieren boeken mogelijks ziektekiemen bevatten en dus een risico zijn voor patiënten. Net deze activiteiten, alsook kunst aan de muur of bomen op het ziekenhuisterrein, maken samen met de vele zorgverleners deel uit van een medische wereld waar ook menselijkheid aanwezig is. Haal al die menselijkheid weg – wat gebeurde tijdens het begin van de covidpandemie, toen onder meer bezoek verboden was – en er blijft enkel een kille, medische wereld over.

“Via de kunsten komt de wereld die kleine [ziekenhuis]kamer binnen en verzacht, verdrijft lijden en tristesse, al is het maar voor even. Het maakt een patiënt weer tot mens.”

Voor- en samen lezen

Kunst kan veel verdiepen en vermenselijken, betoogt Kerre. Haar pleidooi voor integratie van de kunsten in de zorg staaft ze met individuele getuigenissen van patiënten en hun familie, maar ook met onderzoek. Zo bestudeerden Braziliaanse onderzoekers kinderen die op intensieve zorg werden voorgelezen, en vergeleken de impact met kinderen die samen een spelletje speelden. Beide interventies leidden tot onder meer minder stresssymptomen. De voorleesgroep scoorde echter beduidend beter. Ander onderzoek toonde dan weer de positieve impact van muziek die werd gebruikt voor, tijdens of na een chirurgische ingreep.

(De tekst gaat verder onder de afbeelding.)

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

De helende werking van kunst krijgt meer en meer aandacht. Ook over de impact van verhalen op ons welbevinden, verscheen menig onderzoek. Kerre liet in een podcast van Eos optekenen dat ze naast Marie Curie een ander groot voorbeeld heeft: Jane Davis, de grondlegger van de ‘samen lezen’-methode. Kerre coördineerde er zelfs een onderzoeksproject rond. Geneeskundestudenten lazen – nadat ze een opleiding genoten van Het Lezerscollectief – tijdens het onderzoek voor aan patiënten met kanker. Tijdens de leessessie was er telkens ruimte om te praten over de gevoelens en gedachten die de voorgelezen verhalen opriepen bij de patiënt. Uit kwalitatieve analyses bleek de impact van die gesprekken groot. Het voor- of samenleesmoment zorgde niet enkel voor ontspanning tijdens de ziektebehandeling, het leidde ook tot een unieke band tussen beide leespartners. Die zinvolle tijdsbesteding helpt de lege momenten tijdens een opname te doorbreken, ze beïnvloeden op dat moment de levenskwaliteit van mensen met kanker. Ze worden niet enkel gereduceerd tot hun ziekte, maar aangesproken als mens.

De lezende arts

Deels vanuit die conclusies strijdt Kerre voor meer aandacht voor kunst in de opleidingen van zorgverleners. Lezen verhoogt immers het empathisch vermogen. Zorgverleners met een hoge sociale empathie, kunnen hun patiënten helpen met de nodige medische en emotionele zorg. Want een lezende arts is ook een betere arts, volgens Kerre. Ook intensivist Geert Meyfroidt, verbonden aan KU Leuven, gaat mee in dit verhaal. Tijdens een lezing in de Gentse bibliotheek de Krook, die deel uitmaakte van de reeks Lezen in tijden van zorgzaamheid, lichtte hij zijn visie toe. Naast de techniciteit van het metier – die je uiteraard onder de knie moet hebben – moet je als arts je ook kunnen inleven in je patiënt om samen tot de beste oplossing te komen, en daar helpt literatuur bij.

(De tekst gaat verder onder de video.)

Bekijk de getuigenissen van Tessa Kerre en Geert Meyfroidt over hoe lezende artsen betere artsen kunnen zijn (fragment vanaf 50:35)

Experiment

UGent startte in academiejaar 2022-2023 met een lessenreeks Literatuur en Zorg, dat gevolgd kon worden door studenten van zowel taal- en letterkunde als geneeskunde (de cursus wordt ook dit academiejaar aangeboden). Die verstrengeling van een zogenaamde exacte wetenschap met een sociale wetenschap hoeft zich niet te beperken tot de schoolbanken. Ook professionals uit de zorg- en kunstensector kunnen de handen in elkaar slaan, meent Kerre. Daarbij is het wel noodzakelijk om kunstprogramma’s bedachtzaam te implementeren. Zo zal ‘kunst op voorschrift’ weinig teweegbrengen als de huisarts en diens patiënt weinig ervaring hebben met kunstbeleving. Kerre verwijst hierbij naar het onderzoek van VUB’er Julie Rodeyns. Zij concludeerde dat kunstactiviteiten in palliatieve zorg ‘ondersteund [moeten] worden door een educatief en logistiek kader’.

© Simon Bequoye en Iedereen Leest

Toch zijn er al heel wat initiatieven die bedachtzaam experimenteerden met de integratie van kunst en zorg. Ter illustratie het themanummer rond erfgoed en welzijn van FARO, met een bijdrage van Iedereen Leest en Tessa Kerre over de waarde van verhalen binnen zorg en welzijn. Ook op de internationale conferentie ‘Culture & Mental Health’ in het najaar van 2022 – waar Kerre trouwens haar verhaal live bracht (zie afbeelding) – bogen deelnemers zich over welke methodieken effectief zijn. De cultuur- en erfgoedsector zet dus al belangrijke stappen om tot onderbouwde initiatieven te komen.

Kunst aan bed

Kerre behandelt in haar Kunst op voorschrift ook het psychologische vraagstuk óf kunst ons kan troosten. Daar bestaat volgens haar geen eenvoudig antwoord op. ‘Kunst is […] zeker niet altijd troostend, deugddoend of verlichtend. […] Kunst kan ook pijn doen. Net omdat kunst zo diep kan raken, aan het wezen van wie we zijn, kan het ook bouleverseren.’

Of kunst ons nu troost of ondersteboven keert, het kan een ziekte- of rouwproces faciliteren. Vanuit die gedachte durft Kerre te dromen over ‘kunst aan bed’: een roomservice voor patiënten waarbij ze kunstvormen of -activiteiten kunnen aanvragen. Van een voorleessessie of een live uitgevoerd muziekstuk, aangeboden door vrijwilligers, tot kunstwerken in bruikleen om in de ziekenhuiskamer op te hangen. Kerre wil met ‘Kunst aan bed’ zaadjes planten op verschillende plekken, samen met zorgverleners en patiënten. Ook haar uitgeschreven pleidooi Kunst op voorschrift, een 90-bladzijden-tellend boekje in zakformaat, kan zo’n zaadje zijn dat mensen inspireert en aanzet tot actie.

Titel: Kunst op voorschrift : een pleidooi voor de integratie van kunsten in de zorg
Auteur: Tessa Kerre
Uitgever: Academia Press
Aantal pagina's: 96Deel dit artikel:

Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest