Nieuwe opleiding jeugdliteratuur voor bibmedewerkers

Iedereen Leest start met een nieuwe opleiding over jeugdliteratuur voor bibliotheekmedewerkers. De opleiding zet in op het versterken van kennis over jeugdliteratuur en de vaardigheden om bibliotheekbezoekers (kinderen en hun begeleiders) wegwijs te maken in de jeugdcollectie.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

De opleidingen zijn intussen volzet. Iedereen Leest is overweldigd door het grote enthousiasme voor deze nieuwe opleiding. We bekijken intern de mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden. Goed om weten is dat Iedereen Leest deze opleiding ook na volgend schooljaar blijft organiseren. We willen de komende jaren zoveel mogelijk bibliotheekmedewerkers de kans geven om aan te sluiten. Meld je zeker aan voor de reservelijst, zo krijgen we een goed beeld van de belangstelling in verschillende regio’s.

De opleiding jeugdliteratuur richt zich enkel tot bibmedewerkers en is praktijkgericht met voldoende aandacht voor oefenkansen en uitwisseling tussen de deelnemers. Daarom is het aantal deelnemers beperkt tot een maximum van 20 per locatie. De opleiding wordt voornamelijk verzorgd door medewerkers (experten jeugdliteratuur) van Iedereen Leest. De opleiding liep in 2020 als piloottraject en wordt vanaf september 2021 breed uitgerold.

Doelstellingen van de opleiding

De deelnemers kunnen jonge bibliotheekgebruikers en hun begeleiders op een klantgerichte manier boeken aanraden voor hun specifieke leeftijd/leesvaardigheid/leesinteresse. Daarvoor zal deze opleiding inspelen op volgende doelstellingen: 

 • Informatie verschaffen over de verschillende genres in het aanbod voor kinderen van 0 tot 18 jaar en de verschillende dragers (boeken, luisterboeken, digitale boeken …).
 • Inzichten bieden in beeldtaal en haar basisfuncties.
 • Zicht geven op de verschillende bronnen/kanalen om kennis over het actuele aanbod op pijl te houden: Boekenzoeker, recensiewebsites …
 • Inzichten bieden op criteria om boeken (teksten en illustraties) te beoordelen en deze toe te passen.
 • Informeren over hoe het boekenaanbod inspeelt op de brede diverse samenleving
 • Basiskennis verschaffen over de noden van specifieke doelgroepen: eerste lezers, moeilijke lezers, kinderen met een andere thuistaal … Hierbij staat ook advies verlenen over de collectie m.b.t. deze themas centraal.

Doelgroep

De opleiding is enkel voor bibliotheekmedewerkers. De opleiding richt zich tot zowel baliemedewerkers die vaak in de jeugdafdeling werken als (nieuwe) medewerkers van de jeugdafdeling.  We moedigen aan om met twee of drie collega’s van de bibliotheek deel te nemen. De opleiding stimuleert kennisuitwisseling tussen collega’s zowel tijdens als na de opleiding.

Opbouw

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen verspreid over ongeveer 6 weken. Lesdagen 1 en 3 vinden live plaats. Lesdag 2 is een halve online lesdag.

 • Lesdag 1: genres in jeugdliteratuur, inspiratiebronnen, criteria om boeken te beoordelen.
 • Lesdag 2: aandacht voor specifieke doelgroepen (beginnende lezers, moeilijke lezers, anderstalige lezers).
 • Lesdag 3: diversiteit, beeldtaal en illustraties, praten over boeken.

Elke deelnemer leest tegen elke lesdag minimum 1 jeugdboek, telkens in een andere leeftijdscategorie: 0-6 jaar, 6-12 jaar, 12-18 jaar. Deelnemers krijgen met gerichte ondersteuning opdrachten om boeken uit te zoeken voor specifieke doelgroepen of rekening houdend met bepaalde criteria. Deze boeken worden besproken in de leesgroep waarmee elke lesdag start die live plaatsvindt. We sluiten elke lesdag af met een bespreking van de opdrachten voor de volgende bijeenkomst.

Praktische informatie en inschrijven

Kostprijs

De deelnamekost voor de opleiding bedraagt €150 per deelnemer voor een reeks (3 lesdagen). Een tweede deelnemer van dezelfde bib (aan dezelfde reeks/locatie) betaalt €125, een derde deelnemer €100.  Koffie, thee en broodjeslunch zijn inbegrepen in de deelnameprijs. Elke deelnemer engageert zich om alle drie de lesdagen bij te wonen en de tussentijdse opdrachten uit te voeren.

Data en locaties

De opleidingen zijn intussen volzet. Iedereen Leest is overweldigd door het grote enthousiasme voor deze nieuwe opleiding. We bekijken intern de mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden. Goed om weten is dat Iedereen Leest deze opleiding ook na volgend schooljaar blijft organiseren. We willen de komende jaren zoveel mogelijk bibliotheekmedewerkers de kans geven om aan te sluiten. Meld je zeker aan voor de reservelijst, zo krijgen we een goed beeld van de belangstelling in verschillende regio’s.

REEKS 1: Bibliotheek Gent De Krook

 • Dinsdag 28/9/21 van 9u30 tot 16u
 • Dinsdag 12/10/21 van 9u30 tot 12u30 online via Zoom
 • Dinsdag 26/10/21 van 9u30 tot 16u

REEKS 2: De Bib Leuven Tweebronnen

 • Donderdag 25/11/21 van 9u30 tot 16u
 • Donderdag 9/12/21 van 9u30 tot 12u30 online via Zoom
 • Donderdag 13/01/22 van 9u30 tot 16u

REEKS 3: Bibliotheek Antwerpen Permeke

 • Donderdag 17/02/22 van 9u30 tot 16u
 • Donderdag 10/03/22 van 9u30 tot 12u30 online via Zoom
 • Donderdag 31/03/22 van 9u30 tot 16u

Meer weten?

Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met Sarah.VanTilburg [at] iedereenleest.be (Sarah Van Tilburg).


Deel dit artikel:

Contact
Coördinator vorming | Onderwijs en kinderopvang
Mis niets van Iedereen Leest