Opleiding jeugdliteratuur voor bibmedewerkers 2023-2024

Sinds 2021 organiseerde Iedereen Leest al negen keer de opleiding jeugdliteratuur voor bibmedewerkers. De vraag uit de sector blijft groot. Daarom plant Iedereen leest opnieuw drie reeksen tussen september 2023 en januari 2024. De opleiding zet in op het versterken van kennis over jeugdliteratuur en de vaardigheden om bibliotheekbezoekers (kinderen en hun begeleiders) wegwijs te maken in de jeugdcollectie.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

- UPDATE - De opleiding is intussen volzet. Je kan je inschrijven op de reservelijst. Als er een plaats vrijkomt, nemen we contact op.

De opleiding jeugdliteratuur richt zich enkel tot bibmedewerkers. Tijdens de sessies is er aandacht voor oefenkansen en uitwisseling tussen de deelnemers. Daarom is het aantal deelnemers beperkt tot een maximum van 24 per locatie. De opleiding wordt voornamelijk verzorgd door medewerkers (experten jeugdliteratuur) van Iedereen Leest.

Doelstellingen van de opleiding

De deelnemers kunnen jonge bibliotheekgebruikers en hun begeleiders op een klantgerichte manier boeken aanraden voor hun specifieke leeftijd, leesvaardigheid en leesinteresse. Daarvoor zal deze opleiding inspelen op volgende doelstellingen: 

 • Informatie verschaffen over de verschillende genres in het aanbod voor kinderen van 0 tot 18 jaar en de verschillende dragers (boeken, luisterboeken, digitale boeken …). 
 • Inzichten bieden in beeldtaal en haar basisfuncties. 
 • Zicht geven op de verschillende bronnen/kanalen om kennis over het actuele aanbod op peil te houden: Boekenzoeker, recensiewebsites … 
 • Inzichten bieden op criteria om boeken (teksten en illustraties) te beoordelen en deze toe te passen. 
 • Informeren over hoe het boekenaanbod inspeelt op de brede diverse samenleving.
 • Basiskennis verschaffen over de noden van specifieke doelgroepen: eerste lezers, moeilijke lezers, kinderen met een andere thuistaal … Hierbij staat ook advies verlenen over de collectie m.b.t. deze thema’s centraal. 
© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Doelgroep

De opleiding is enkel voor bibliotheekmedewerkers. De opleiding richt zich in de eerste plaats tot bibliotheekmedewerkers die nieuw zijn in de sector of beperkte ervaring hebben en tot zowel baliemedewerkers die vaak in de jeugdafdeling werken als medewerkers van de jeugdafdeling.  We moedigen aan om met twee of drie collega’s van dezelfde bibliotheek deel te nemen. De opleiding stimuleert kennisuitwisseling tussen collega’s zowel tijdens als na de opleiding.

Opbouw

De opleiding bestaat uit drie lesdagen verspreid over ongeveer zes weken. Lesdagen 1 en 3 vinden fysiek plaats. Lesdag 2 is een halve online lesdag. 

 • Lesdag 1: genres in jeugdliteratuur, inspiratiebronnen, criteria om boeken te beoordelen. 
 • Lesdag 2: aandacht voor specifieke doelgroepen (beginnende lezers, moeilijke lezers, anderstalige lezers). 
 • Lesdag 3: diversiteit, beeldtaal en illustraties, praten over boeken. 

Elke deelnemer leest tegen elke lesdag minimum één jeugdboek, telkens in een andere leeftijdscategorie: 0-6 jaar, 6-12 jaar, 12-18 jaar. Deelnemers krijgen met gerichte ondersteuning opdrachten om boeken uit te zoeken voor specifieke doelgroepen of rekening houdend met bepaalde criteria. Deze boeken worden besproken in de leesgroep die we inplannen tijdens de lesdagen die fysiek plaatsvinden. We sluiten elke lesdag af met een bespreking van de opdrachten voor de volgende bijeenkomst.

Praktische info en inschrijven

Prijs

De deelnamekost voor de opleiding bedraagt €165 per deelnemer voor een reeks (drie lesdagen). Een tweede deelnemer van dezelfde bib (aan dezelfde reeks/locatie) betaalt €140, een derde deelnemer €120. Werkbundel, koffie, thee en broodjeslunch zijn inbegrepen in de deelnameprijs. Elke deelnemer engageert zich om alle drie de lesdagen bij te wonen en de tussentijdse opdrachten uit te voeren. 

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Data en locaties

REEKS 1: Cultuurcentrum Corso - Berchem 

 • Dinsdag 26/09/2023 van 9u30 tot 16u 
 • Dinsdag 10/10/2023 van 9u30 tot 12u30 online via Zoom 
 • Dinsdag 24/10/2023 van 9u30 tot 16u 

REEKS 2: kantoor Iedereen Leest, Hotel Dumont  – Antwerpen  

 • Dinsdag 21/11/2023 van 9u30 tot 16u 
 • Dinsdag 12/12/2023 van 9u30 tot 12u30 online via Zoom 
 • Dinsdag 16/01/2024 van 9u30 tot 16u 

REEKS 3: Bibliotheek Utopia - Aalst 

 • Donderdag 23/11/2023 van 10u tot 16u30 
 • Donderdag 14/12/2023 van 9u30 tot 12u30 online via Zoom 
 • Donderdag 18/01/2024 van 10u tot 16u 30

- UPDATE - De opleiding is intussen volzet. Je kan je inschrijven op de reservelijst. Als er een plaats vrijkomt, nemen we contact op.

 

Meer weten?

Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met Sarah Van Tilburg.


Deel dit artikel:

Contact
Coördinator vorming en opleiding | Stages
Mis niets van Iedereen Leest