Leesscan voor scholen voortaan gecoördineerd door Iedereen Leest

Met de digitale leesscan kunnen basis- en secundaire scholen hun leesonderwijs in kaart brengen. De tool toont aan schoolteams de sterktes en uitdagingen binnen hun leesonderwijs. Iedereen Leest nam begin 2024 de coördinatie van deze gevalideerde tool over van ontwikkelaar hogeschool Odisee. De website kreeg ook een nieuw design. 

© Simon Bequoye en PRO Lezen

Er is reden tot ongerustheid over lezen in het Nederlandse taalgebied. Onderzoeken zoals PIRLS en PISA wijzen op een dalende leesvaardigheid én leesmotivatie van leerlingen in alle onderwijsniveaus. Leerlingen behalen niet het gewenste begripsniveau én hun betrokkenheid bij lezen en leesmotivatie is laag. Met het onderzoeksproject 'De leesscan' (2021-2023) wilde hogeschool Odisee schoolteams ondersteunen richting een duurzaam leesbeleid, vertrekkend van hun eigen specifieke schoolsituatie.

Via de leesscan wordt het urgentiebesef van schoolteams aangewakkerd om werk te maken van de verschillende pijlers van krachtig leesonderwijs: 

  • een duurzaam lees- en taalbeleid 
  • een motiverende leesomgeving 
  • effectieve leesdidactiek 
  • leesmonitoring 
  • samenwerking met een breed leesnetwerk

Het project 'De leesscan' resulteerde in een digitaal platform dat in 2022 online ging met een leesscan op schoolniveau, inspiratiewijzers en praktijkvoorbeelden.

© Simon Bequoye en PRO Lezen

Een gevalideerd instrument

De leesscan werd tijdens de projectfase ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek en een brede bevraging van zowel experts als schoolteams. Na een testfase in het onderzoeksproject werd de scan voor basisonderwijs uitgebreid en geoptimaliseerd. De leesscan is ook bruikbaar voor secundair onderwijs. Het onderzoeksluik werd uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksgroep Taal, Leren & Innoveren van UGent. 

In dit project werkte hogeschool Odisee samen met AP Hogeschool, UGent, Iedereen Leest, Stichting Lezen en de Taalunie. In 2023 sloten hogeschool Odisee en De Nederlandse Taalunie een samenwerkingsovereenkomst met Iedereen Leest om de tool na het onderzoeksproject blijvend gratis beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

Reflectie 

De leesscan is bedoeld als een reflectie-instrument voor scholen. De tool wil het leesonderwijs van scholen niet evalueren, maar wil schoolteams ondersteunen. Scoren schoolteams lager op één of meerdere pijlers van de leesscan, dan biedt dit kansen om hun leesonderwijs te versterken. De leesscan kan ook helpen om bij het volledige schoolteam de urgentie te verhogen om sterk(er) in te zetten op krachtig leesonderwijs.Deel dit artikel:

Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest