Naar een duurzaam welzijnsaanbod in zorgzame buurten: verslag van een conferentie

Op 21, 22 en 23 juni vond online de internationale conferentie 'Culture, Health and Wellbeing' plaats, georganiseerd door de Arts & Health South West in samenwerking met de Culture, Health and Wellbeing Alliance uit het Verenigd Koninkrijk. Iedereen Leest gaf er een sessie over het belang van een duurzaam welzijnsaanbod in zorgzame buurten. Hierbij kan de openbare bibliotheek een relevante rol opnemen.

© Simon Bequoye en Iedereen Leest

De conferentie Culture, Health and Wellbeing (CHW21) gaf ruimte aan cultuurprofessionals, onderzoekers en zorgverleners voor het verkennen van individuele en collectieve ervaringen en het formuleren van een visie voor de toekomst. De congresthema's waren ongelijkheid, macht en duurzaamheid. De rol die cultuur en creativiteit hebben gespeeld tijdens de pandemie was als vanzelfsprekend prominent aanwezig tijdens deze conferentie.

Op het programma stonden meer dan 90 presentaties, workshops en films. Ze behandelden de meest uiteenlopende onderwerpen zoals dementie en kunst, hiphop-therapie, de geestelijke gezondheid van jongeren, zingen voor gezondheid, het welzijn van stafmedewerkers, partnerschappen, toegankelijkheid, bevolkingsonderzoek, theoretische bijdragen, enzovoort.

Partnerschappen

Iedereen Leest gaf een presentatie tijdens de sessie Practice: Partnerships and place-based work in the UK and Flanders. Zoals de sessietitel aangeeft, lag de focus op het aangaan van lokale partnerschappen voor het ontwikkelen van een duurzaam welzijnsaanbod. In zijn lezing ging Iedereen Leest-medewerker Bart De Nil in op het concept achter een reeks piloottrajecten om het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie te verbeteren waaraan ook Iedereen Leest heeft deelgenomen.

© Simon Bequoye en Iedereen Leest

De piloottrajecten werden opgezet met verschillende partners uit de culturele-, gezondheidszorg-, sociale en derde sector. Het doel van dit netwerk is om vanuit praktijkgerichte pilots een reeks generieke bronnen en trainingen te ontwikkelen voor cultuur-, zorgprofessionals en vrijwilligers. Hoewel deze pilots sterk verschillen in opzet, doelgroepen, schaal en methodieken, hebben ze allemaal dezelfde randvoorwaarden: duurzame samenwerking, impact over een lange termijn en evidence based.

De grondgedachte achter deze pilots is gebaseerd op een grassroots-benadering. Je kunt het ook omschrijven als welzijnsactiviteiten van onderuit. Daarbij worden samenwerking en engagement niet gedreven door een externe motivatie, zoals de beschikbaarheid van financiering, maar door de bewuste keuze van organisaties en individuen. Het is een manier om de kiem te leggen voor een duurzame en innovatieve gemeenschapsbetrokkenheid, maar het brengt ook enkele drempels en valkuilen met zich mee.

“Eén van de belangrijkste drempels om op lange termijn een welzijnsaanbod structureel te embedden in een organisatie, zijn de vaardigheden en de competentie van de medewerkers.”

Eén van de belangrijkste drempels om op lange termijn een welzijnsaanbod structureel te embedden in een organisatie, zijn de vaardigheden en de competentie van de medewerkers. Dit gebeurt niet door eenmalige opleidingen maar door continue professionele ontwikkeling. Hiervoor verwees De Nil naar het project ProBib waar Iedereen Leest een professionaliseringstraject heeft opgezet in drie bibliotheken. De kennis en expertise die we in de projecten vergaren, worden gebruikt voor de ontwikkeling van trainingen en professionaliseringstrajecten voor bibliotheken die een duurzaam welzijnsaanbod willen opzetten.

De andere presentaties tijdens deze sessie waren Health and Wellbeing in Kirklees Year of Music 2023: a partnership between Kirklees Metropolitan Borough Council and Hoot Creative Arts en NHS Tessa Jowell Health Centre and Dulwich Picture Gallery Case Study: exploring scale and structures in embedding a creativity and health strategy in a hyper local context.

Lezen en welzijn

Iedereen Lezen heeft lezen en welzijn hoog op haar agenda, in het bijzonder de actieve rol die openbare bibliotheken kunnen opnemen op het domein van welzijn en gezondheid. Tijdens Informatie aan Zee organiseren we een sessie over de bibliotheek als welzijnspartner. We laten dan twee sprekers – uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland – aan het woord die werken voor bibliotheken die vooruitstrevend zijn op dit vlak. We gaan er ook het boek Meer dan lezen. De bibliotheek als welzijnspartner voorstellen, een publicatie vol inspirerende onderzoeks- en praktijkvoorbeelden van bibliotheken, gezondheid en welzijn uit binnen- en buitenland.Deel dit artikel:

Contact
Projectleider ProBib