Mooie leesprojecten voor De Warmste Week

Afgelopen zaterdag werd het startschot van De Warmste Week 2021 gegeven. Nog tot vrijdag 24 december loopt de hartverwarmende actie van de VRT die een solidariteitsgolf over heel Vlaanderen verspreidt. Dit jaar is het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’. Al het ingezamelde geld gaat naar de 200 geselecteerde projecten uit het DWW fonds die op dat vlak een verschil maken. Wij lichten zeven organisaties uit die een lans breken voor lezen en verhalen.

De Warmste Week is terug en wel met een nieuwe formule! Vanaf deze editie zal De Warmste Week jaarlijks één maatschappelijk thema op de kaart zetten. Het gaat om thema dat sterk leeft bij jongeren tussen 16 en 24 jaar. Dit jaar luidt de slagzin: ‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’. Eén op vijf Vlamingen geeft namelijk aan niet zichzelf te kunnen zijn. Ze kunnen dat niet door hoe ze eruit zien, door wie ze graag zien, omdat ze minder kansen krijgen of omdat het mentaal of fysiek wat minder gaat.

De Warmste Week wil daar verandering in brengen, niet alleen door het thema onder te aandacht te brengen, maar ook door geld in te zamelen voor organisaties die het mogelijk maken om jezelf te zijn. Speciaal voor De Warmste Week werd het DWW Fonds opgericht bij de Koning Boudewijnstichting, dat 200 projecten verzamelt die passen in het jaarthema. Een onafhankelijke jury koos voor creatieve en warme initiatieven die iets in beweging zetten. Die selectie bevat ook enkele mooie projecten die lezen toegankelijk maken voor iedereen en met verhalen voor verbinding zorgen. Hieronder lees je meer over deze warme initiatieven.

Het Kompas: De Leeswereld

©Michiel Devijver en Iedereen Leest

De Leeswereld is de schoolbibliotheek van basisschool voor buitengewoon onderwijs Het Kompas in Gent. Momenteel kunnen de leerlingen er boeken en Kamishibai verhalen terugvinden, maar de school wil het grootser aanpakken. Zo wil het verteltassen en boekenspelletjes aanbieden, een leestuintje aanleggen waar de klassen gezellig een boek kunnen lezen, en fijne hoekjes inrichten waar de kinderen zich kunnen terugtrekken met een boek om even tot rust te komen.

Het doel van De Leeswereld is om van lezen weer een feest te maken, want dat vergeet je weleens op school. Er bestaan zoveel leuke boeken dat er voor iedereen wel iets te vinden is: prentenboeken, strips, leesboeken, informatieve boeken, moppenboeken, knutselboeken, kookboeken... Het Kompas wil dat alle leerlingen een boek kunnen vinden dat hen aanspreekt en waar ze thuis met plezier in verder lezen.

Forbidden Colours

Uit 'Bedtime, Not Playtime!' van Lawrence Schimmel, geïllustreerd door Elīna Brasliņa

Een leven zonder de vrijheid om lief te hebben en te leven zoals je bent, is een leven zonder kleuren. Daarom komt de organisatie Forbidden Colours in opstand tegen elke vorm van onderdrukking, discriminatie en uitsluiting van LGBTI'ers, opdat ze niet langer beperkt worden door hun seksuele geaardheid.

Een van de acties van Forbidden Colours is het project rond LGBTIQ+ Inclusieve Kinderboeken in Polen. De voorbije jaren kwam de LGBTIQ+ gemeenschap in Polen zwaar onder druk te staan. Zo verklaarden sinds 2019 heel wat gemeenten en provincies zichzelf als ‘LGBTIQ+ Vrije Zones’. Forbidden Colours was de belangrijkste pleitbezorger voor EU sancties tegen aanvallen op LGBTIQ+-rechten in Polen en Hongarije.

Met steun van de De Warmste Week gaat de organisatie aan de slag met twee kinderboeken van Lawrence Schimmel, die regenboogfamilies tonen. Het boek werd eerder dit jaar verboden in Rusland en Hongarije. Door het naar het Nederlands en het Pools te vertalen willen ze de LGBTIQ+ gemeenschap in Polen ondersteunen en aandacht vragen in Vlaanderen en Brussel voor de situatie in Polen, Hongarije en Rusland.

Dichters van Wacht

Met de actie 'Dichters van wacht, Mechelen omarmt je' zet verb(l)ind vzw zich in voor mensen met een visuele beperkingen. Want zij kunnen pas zichzelf zijn en zichzelf graag zien als ze niet telkens gereduceerd worden tot een beperking waarmee ze moeten leven. ‘Dichters van wacht’ is een succesvolle gratis poëzielijn die voor het eerst gelanceerd werd in volle lockdown. Al telefonisch, via woorden, zorgt het voor verbinding tussen mensen die vertellen en luisteren.

Voor De Warmste Week doet verb(l)ind vzw extra haar best om ook mensen met een visuele beperking te betrekken als vrijwilligers van de poëzielijn. Dankzij die vrijwilligers kan ‘Dichters van Wacht’ zich keer op keer blijven heruitvinden.

Uitleenbib voor De Eglantier vzw

De Eglantier is een therapeutisch dagverblijf in Bertem voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking. De kinderen en jongeren in De Eglantier gebruiken geen verbale taal, maar dit betekent niet dat ze niets te vertellen hebben. Om hen een stem te geven bestaan er speciale communicatiehulpmiddelen, maar die kosten veel geld. Met de opbrengst van De Warmste Week wil De Eglantier, onder leiding van logopedisten, een kleine uitleenbibliotheek opstarten met die communicatiehulpmiddelen.

De Verhalenweverij

©Simon Bequoye en Iedereen Leest

Met het project ‘Een mozaïek van verhalen’ nodigt de Verhalenweverij anderstalige nieuwkomers van het opvangcentrum voor asielzoekers in Broechem uit om volksverhalen en legendes uit hun eigen cultuur te delen.

De deelnemers volgen een intensief traject, dat bestaat uit tien ateliers en een publiek toonmoment. Tijdens de ateliers leren de deelnemers hun verhalen vertellen en presenteren in kamishibai-vorm. Dat is een oud Japanse verteltheater, waarbij de spreker prenten verschuift in een kastje en ondertussen een verhaal vertelt. Het toonmoment vind plaats op Wereld Kamishibai Dag, 7 december 2022. Dan kunnen de anderstalige nieuwkomers aan het publiek hun eigen verhalen laten zien en horen.

LUS vzw

Lus vzw is een sociale beweging die streeft naar een samenleving waarin verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen vanzelfsprekend is. Nochtans stelt de organisatie vast dat steeds meer mensen het gevoel hebben alleen te staan. Dit maakt hen kwetsbaar, zeker als ze een moeilijke periode doormaken. Via bewustwordingsacties, workshops, themadagen en publicaties brengt Lus vrijwilligers, familie, vrienden, buren en kennissen bij elkaar. Met de steun van De Warmste Week willen ze een multimediapakket ontwikkelen met eerlijke, ontroerende en inspirerende verhalen van mensen die op zoek zijn naar aansluiting met anderen en met zichzelf.

Uilenspel vzw

Uilenspel vzw is een vrijwilligersorganisatie die gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie ondersteunen. De vrijwilligers begeleiden gedurende een uur per week kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar bij hun thuis. Via het principe van 'spelend leren' werkt de vrijwilliger aan de schoolse basisvaardigheden en motivatie van het kind. Dat betekent: verhaaltjes lezen, knutselen, huiswerk maken en vooral veel plezier hebben!

In de huiswerkbegeleiding neemt leesbevordering een centrale plaats in. Samen boekjes (voor)lezen, een leesritueel in gang zetten, inzetten op meertalig lezen, samen met het gezin naar de bib gaan... Op allerlei manieren brengen de vrijwilligers een leescultuur en veel leesplezier binnen in de gezinnen. Met de steun van De Warmste Week wil Uilenspel vzw het project verder uitbreiden naar de Antwerpse wijk Borgerhout.

Steun de projecten!

Samen met 193 andere projecten werden deze warme acties geselecteerd voor het DWW fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Al het ingezamelde geld gaat naar het volledige DWW fonds. Dat betekent dat je niet zelf een goed doel moet uitkiezen, want jouw steungeld voor De Warmste Week wordt verdeeld over alle projecten in het fonds. Zo waakt het fonds erover dat we elk project kunnen waarmaken en kunnen bouwen aan een toekomst waarin je mag zijn wie je bent.

Natuurlijk is alle steun welkom. Geld inzamelen voor De Warmste Week kan door acties te organiseren of door de QR-vlam te scannen. Die vlam vind je op de website van De Warmste Week, of op posters en stickers bij jou in de buurt.


Deel dit artikel:

Mis niets van Iedereen Leest